Súdán – starověká Nubie. Země, ležící ve stínu egyptského souseda, která však dala Egyptu i svou mocnou panovnickou dynastii. Památky, kde budete pravděpodobně jedinými turisty právě Vy! 

 

  • Termíny
  • 27. 12. 2020 - 06. 01. 2021
  • Počet dní
  • 11 dní
  • Cena zájezdu
  • 48 500 Kč
  • Cena letenky
  • 16 000 Kč
  • Celková cena
  • 64 500 Kč

Předběžný program zájezdu Severní Súdán - památky staré Núbie ve vozech 4 x 4

1.-2. den: Odlet z Prahy nebo Vídně, přílet do Chartúmu, přesun do hotelu, vyřízení formalit . Národní muzeum Súdánu a jeho jedinečné sbírky. Soutok Modrého a Bílého Nilu. Omdurmám – nejposvátnější město země. Hrob Mahdího a dům kalífa Abduláha. Největší tržiště v Súdánu. Páteční velbloudí trh. Tancující dervišové.

3.den: Odjezd přes Omdurmán do Dongoly, cca 520 km po asfaltové cestě, po cestě krátké zastávky ( termití kolonie, .. ) V El Dabba přejedeme most přes Nil a navštívíme pozůstatky Staré Dongoly, kdysi mocného křesťanského království ( 580 – 1450 ). Trajektem opět přes Nil, dojezd do současné Dongoly, strategická pevnost Khandag na břehu Nilu.

4. den: Začneme na místním trhu v Dongole. Pouštní cestou se vydáme k Solebu. Tato cesta je tradiční 40-denní karavanní cestou do Egypta – je dost možné, že nějakou karavanu potkáme. Přestávku uděláme ve vesnici Tajab s krásnými výhledy na Nil. Pokračujeme do Solebu a navštívíme Amenhotepův chrám ze 14.st. před Kristem, svojí architekturou připomínající Amonův chrám v Luxoru. Po západu slunce se na nocleh přesuneme do nůbijského domu v Solebu.

5.den: Procházka po nilském nábřeží, sledování života nubijských zemědělců. Cesta do Jebel Dosha, skalní kaple Thutmose III a další skalní monumenty. Impozantní písečná duna. Pozústatky chrámů v Sadenga a Sebisi. Přes městečko Delgo až k 3. nilskému kataraktu. Skalní rytiny u vesnice Sebu přes 5000 let staré. Pouštní cestou horami do vesnice Tombus, zde nocleh v nubijském domě.

6.den: Stéla Thutmose III, připomínající jeho vítězství nad núbijským královstvím Kerma, ranní Nil lemovaný žulovými skalami a datlovými palmami. Oběd v místní restauraci v Kermě, tržiště a památky království Kerma – západní Deffula, 19m stavka z hliněných cihel se schody vedoucími nahoru, kombinace nubijské a egyptské architektury. Místní muzeum, cesta Núbijskou pouští do Karimy, nocleh v místním domě poblíž Jebel Barkal.

7.den: Kurru, královské pohřebiště 25. dynastie králů a královen. Pohřební kaple se zachovalými malbami – pyramida krále Tanut Amani a jeho matky královny Kalahaty. Jebel Barkal, masivní pískovcová hora – posvátná hora Egypťanů i Núbijců. Amonův chrám, chrám bohyně Mút, pyramidy západně od hory. Nenáročný výstup na horu, úžasné výhledy do okolí. Nocleh opět v místním domě poblíž Jebel Barkal.

8.den: Ranní místní trh v Karimě, po mostě přes Nil k pyramidám Nuri. Zdejší pohřebiště založil král Taharka ( 680 – 669 př. Kr. ) po svém prvním triumfu nad Asyřany. Raně křesťanský klášter Gazali. Pouštní setkání s nomády s kmene Hassania. Legendární pyramidy Meroe, západ nebo naopak východ slunce nad pyramidami obklopenými zlatými dunami.

9.den: Rozloučení s královským městem Meroe. Archeologická místa Naga a Mussawarat Es Sufra. V Naga navštívíme Amonův chrám, Lví chrám a římský kiosk. Uvidíme nomády napájející svá stáda u studny z roku 1905. V Mussawarat navštívíme opět Lví chrám s úžasnými reliéfy zobrazujícími krále před bohy a Velkou ohradu, vyznačující se unikátním stylem s komplexem chrámů. Návrat do Chartúmu

10.-11.den: Dokončení prohlídky Chartúmu - pokud jsme z časových důvodů některé věci nestihli na začátku zájezdu, stihneme je nyní v jeho závěru. Brzký přesun na letiště na letiště a odlet a návrat domů. 

Cena zájezdu zahrnuje

Doprava (pronajatým minibusem, mimo hlavní město kvalitními terénními vozy 4x4), veškeré ubytování (hotely, nubijské domy, plně vybavené pouštní kempy ). Plná penze po celý zájezd. Veškerá vstupné dle programu.Český průvodce, místní průvodce, veškerá organizace akce, pojištění CK proti úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje

Vyřízení víz a vízový poplatek, případná odletová taxa z Chartúmu, nezbytné bakšišné ( cca 100 USD ), pojištění léčebných výloh a stornopoplatků.

Letenky

Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 16 000 Kč. Více informací zde.

Další informace

Súdán není země zvyklá na turisty a tomu odpovídá i její připravenost turisty přijímat. Počty návštěvníků se počítají na desítky či stovky, nikoli na tisíce a statisíce jako v sousedním Egyptě. Je třeba počítat s tím, že ne vše funguje tak, jak jsme na to z jiných zemí zvyklí. Vše je ale vynahrazeno přátelským jednáním místních obyvatel, pokud budeme dodržovat alespoň základní pravidla chování. je třeba si dát pozor na zákaz fotografování „strategických“ objektů, což jsou třeba i mosty a nádraží.