Nabízíme zprostředkování pojištění stornovacích poplatků u pojišťovny Allianz.

  • Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vzniknou dle smlouvy o zájezdu vyúčtováním stornovacích poplatků ceny zájezdu nebo letenky v důsledku pojistné události.
  • Pojištění stornovacích poplatků začíná zaplacením pojistného za podmínky jeho sjednání nejpozději jeden pracovní den po úhradě ceny cestovní služby.
  • Cena pojištění je 4,5% z ceny zájezdu.
  • Pokud budete chtít výše uvedené pojištění stornovacích poplatků zajistit, informujte nás o tom v přihlášce – cestovní smlouvě.
  • Pojistné podmínky Allianz – strana 23.