Tento zájezd je určen pro každého milovníka hor i památek s průměrnou fyzickou zdatností. Program většinou s jednodenními, jedním dvoudenním a jedním třídenním výletem v nádherném prostředí pákistánských hor. Vše jen s menšími batohy, při vícedenních výletech se velká zavazadla nechají v depozitu. Budeme se pohybovat v Karákóramu, Hindukúši i Himálaji. Budeme projíždět divokým údolím Indu, pojedeme po slavné Karákóram Highway, navštívíme údolí Hunzy s túrou pod horu Rakaposhi. V případě příznivé situace dosáhneme Khunjerabského průsmyku na hranici s Čínou.

Lehčí turistika v Pákistánu

Cestou zpět na jih podnikeme výlet pod osmitisícový Nanga Parbat a na závěr si prohlédneme dvouměstí Islámábád/Rávalpindí a Lahore u indické hranice. Vzhledem ke vzdálenostem se občas nevyhneme dlouhým přejezdům.

 

  • Termíny
  • 31. 07. 2022 - 20. 08. 2022
  • Počet dní
  • 21 dní
  • Cena zájezdu
  • 49 000 Kč
  • Cena letenky
  • 22 000 Kč
  • Celková cena
  • 71 000 Kč

Předběžný program zájezdu Pákistán s lehčí turistikou (Karákóram, Hindukúš, Himálaj)

1. - 3. den: Odlet do Islámábádu, následně přelet do Skardu (úžasný zážitek, při přeletu míjíte masiv Nanga Parbatu, v případě špatného počasí přejezd mikrobusem), Skardu - hlavní město Baltistanu, horolezecká a treková základna (2300 m), možnost výstupu a prohlídky pevnosti Karpochu s výhledy do údolí Indu, bývalý palác vládce - mira, mešity, bazar, suvenýrové obchůdky s minerály.

4. den: Výlet džípy do NP Deosai Plains - planina ve výškách kolem 4000 m, cestou Buddha Rock - skála s reliéfy Buddhů a Bodhisattvů (9. stol.), malebné přehradní jezero Satpara, návrat zpět do Skardu.

5. den: Průjezd 150 km dlouhým monumentálním kaňonem Indu, na pravém břehu je Karákóram, na levém Himálaj, většina cesty je vysekána ve skalnaté stěně, která spadá několik set metrů dolů do údolí divokého Indu a nahoru sahají skalní stěny až tisíc metrů vysoko, štoly hledačů drahokamů, napojení na Karákóram Highway (KKH, nazývaná někdy osmým divem světa, překonává čtyřtisícová sedla, je dlouhá přes 1000 km, prodírá se údolími dvou velkých řek - Indu a Hunzy a čtyřmi největšími velehorami světa - Karákóramem, Himálajem, Pamírem a Hindukúšem), dojezd do Gilgitu (1500 m) - etnicky bohatá oblast (Burushové, Yashkunové, Shinové,...).

6. - 8. den: Kargah Budha - reliéf stojícího Budhy (7. stol.), průjezd údolím řeky HunzyGhulmet - jedno z nejkrásnějších míst na KKH s výhledem na masiv Rakaposhi (7789 m) v pohoří Karákóram, dvoudenní výlet nalehko z Minapinu (2000 m) s přespáním ve stan. táboře Hapakun (2800 m, výstup 800 m, 4 hod.) neboTagafari (Rakaposhi BC, 3300 m, výstup 1300 m, 7 hod.) pod masivem Rakaposhi, nádherná scénická túra, výhledy na ledovec Minapin, vrchol Diran Peak (7266 m) a další šestitisícovky v masivu Rakaposhi, návrat do Minapinu.

9. - 10. den: Přejezd do Karimabádu (2440 m) - bývalé hl. město Hunzy, prohlídka pevnosti Baltit, která sloužila od 13. stol. místnímu králi (dnes muzeum) a blízké pevnosti Altit, malebná vesnice Ganish s tradičními domy a křivolakými uličkami, jednodenní pěší túra na Ultarské louky (3270 m, výstup 800 m, 4 hod.) s nádhernými výhledy na vrcholy Lady Finger (6000 m), Hunza (6270 m), Duanasir (7318 m), Ultar (7388 m) a Ultarský ledovec v pohoří Hindukúš, variantně nádherné údolí Nagar s výhledem na Spantik (7027 m), Hopar, sestup na ledovec Bualtar.

11. den: Haldeikisch - posvátné skály s petroflyfy (stovky kozorožců), díky sesuvu vzniklé jezero Attabad, dále oblastí Horní Hunzy (Gojal) přes Gulmit do Passu (2400 m) - visuté mosty nad řekou Hunza, túra mezi ledovci Passu a Batura do údolí Yunz, variantně lehčí túra k jezeru Borit, přejezd do Sostu (2700 m).

12. - 13. den: Jízda dále na sever po KKH, vjezd do NP Khunjerab a dle situace (časté sesuvy a závaly) dosažení průsmyku Khunjerab (4733 m) na hranici s Čínou, zpět do Sostu a dále na jih po KKH, památník na soutoku řek Gilgit a Indus.

14. - 15. den: Z Raikotbridge odvážně vedenou cestou ve stěně kaňonu džípem do Tato a Jhelu, dále pěšky Raikotským údolím do místa s nejkrásnějším výhledem na Nanga Parbat (8125 m) v pohoří Himálaj - Fairy Meadows (Pohádková louka, 3300 m, výstup 600 m, 3 hod.). Druhý den po téměř alpských loukách okolo horské vesničky Beyal a nad ledovcem Raikot do BC Nanga Parbat (4000 m, výstup 700 m, celkem s cestou zpět 7-8 hod.), cintorín obětem z Nanga Parbatu.

16. den: Cesta džípy zpět na KKH, minivanem cestou přes sedlo Babusar (4170 m) - úžasná horská krajina, Naran (2400 m) - letovisko v Kaghanském údolí.

17. - 18. den: Návrat z hor do plání Pandžábu, přes města Mansehra a Abbottabad do Rávalpindí. Další den prohlídka dvouměstí Islámábádu/Rávalpindí - moderní mešita šáha Faisala, vyhlídka z Margalla Hills na Islámábád, Rajah bazar.

19. - 21. den: Výlet do Lahore (UNESCO) poblíž indické hranice - památky z doby největších mughalských panovníků, pevnost, mešita Badshahi, staré město s bazarem a nejkrásnější mešitou Wazir Khan, zahrada Shalimar, návrat do Islámábádu, odlet a návrat do ČR.

 

Cena zájezdu zahrnuje

Letenku a let. taxy vč. místního letu Islámábád-Skardu (limit 22 000 Kč), místní dopravu (na většině trasy minivan s místním řidičem, taxi, bus, vlak, džíp), ubytování (16x turist. hotel, penzion, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 2x dvoulůžková chatka s WC na Fairy Meadows, 1x postavený stan s matrací v BC Rakaposhi), nosiče a stravu při dvoudenním treku pod Rakaposhi, vstupy do NP, českého průvodce, místního průvodce, inform. materiály, tričko.

Cena zájezdu nezahrnuje

Stravování mimo výše uvedeného, pákistánské vízum (cca 1 000 Kč), příplatek za jednolůžkový pokoj (7 000 Kč), cestovní pojištění Generali ČP (LV vč. covidu - 528 Kč, storno - 780 Kč, karanténa v zahr, - 540 Kč).

Letenky

Cena mezikontinentální letenky a místního letu Islámábád-Skardu je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 22 000 Kč. Více informací o letenkách zde.

Víza

Pro občany ČR je potřeba vyřídit předem vízum  (cca 1000 Kč v roce 2018).

Služby za příplatek

Příplatek za jednolůžkový pokoj 7000 Kč.

Náročnost

Zájezd je určen pro středně fyzicky zdatné milovníky hor a poznávání. Výlety jednodenní (+ 1x dvoudenní a 1x třídenní). Na výletech se budete pohybovat jen s menším batohem na zádech (hlavní zavazadlo zůstane v depozitu).