Chcete-li s námi navšívit západní Afriku, v roce 2022 opět pořádáme zájezd do Ghany a malého Toga, jen s nepatrně upraveným, optimalizovaným programem na základě opravdu úspěšné cesty v roce 2019. Opět bude převažovat pestrý program včetně míst, kam byste se bez pomoci místní CK dostávali jen stěží. 

Co tedy vlastně uvidíme? Samozřejmě pestrá tržiště a řemeslná centra (např. tkalci v Abuife) nebo opičí hájek. Na vysočině nevynecháme kopce Mount Afadjato a Mount Agou, smočíme se pod vodopády Wli a Kintampo). Zajímavosti jako ašantské vesnice v okolí Kumasi či sýpky ve stěně skalního útesu a pevnostní domečky v údolí Tamberna. A samozřejmě také africké safari v NP Mole (sloni, antilopy...). Není to žádný Kruger, ale je tu také hezky...  

Prostě je na co se těšit.

 

 

  • Termíny
  • 03. 11. 2023 - 19. 11. 2023
  • Počet dní
  • 17 dní
  • Cena zájezdu
  • 49 500 Kč
  • Cena letenky
  • 15 000 Kč
  • Celková cena
  • 64 500 Kč

Předběžný program zájezdu Ghana a Togo

1. den: Odlet z Prahy, Vídně či jiného zvoleného letiště, po nutném mezipřistání večer přílet do Accry. Přesun do hotelu, ubytování, odpočinek.

2. den: Krátce Accra - prohlídka mauzolea prvního prezidenta. Přesun do Liati Wote v oblasti východní vysočiny se zajímavými zastávkami během cesty, pouze, bude-li čas, např. v korálkárně v městečku Cedi, exportující své produkty do celého světa.

3. den: Pobyt na východní vysočině. Oblast nejvyšších hor Ghany - Mount Afadjato & Mount Aduadu 885m. Výstup na vrchol (v roce 2019 to zvládlo všech 11 účastníků), dechberoucí výhledy a zasloužená koupačka pod nejvyššími vodopády západní Afriky Wli Waterfall.

4. den: Cesta do Lomé, hlavního města Toga. Po cestě vesnice Tafi Atome s chráněnou opičí komunitou a Tafi Abuife, středisko zručných tkalců. Přechod hranice na přechodu poblíž Lomé, jediném pozemním, kde lze získat víza. Ubytování téměř na břehu moře. 

5. den: Dopoledne ještě hlavní město Lomé, návštěva unikátního trhu s fetiši a poté hektického centrálního tržiště, odpoledne přesun do Kpalimé v oblasti krásné vysočiny.

6. den: Celý den pobyt v krásném okolí Kbalimé. Půldenní tůra s výstupem ke třem vesnicím ležícím pod nejvyšší horou Toga Mount Agou, 986m. Podvečerní pohledy na miliony posvátných netopýrů.

7. den: Cesta na sever do města Kara a do oblasti údolí Tamberna. Krátká prohlídka městečka Kara, ležícího pod horou Mount Kabyé, 810m

8. den: Tamberna Valley - důmyslné typické domy ve tvaru jakýchsi pevnůstek, sloužící k lepší obraně před útočníky. Jeskyně Nano a Mt Semoo - sýpky ve stěnách útesu na samotném severu země. 

9. den: Návrat zpět do Ghany, město Tamale a okolí. Hlavní chátrající Velká mešita, centrální tržiště s leopardími kůžemi, koňskými ocasy a jinými fetiši. Bude-li to možné a bude-li zájem, pokusíme se zajistit taneční představení.

10. - 11. den: Cesta do NP Mole, nejlepšího národní parku v Ghaně. Mešita súdánského typu v Larabanga. Podvečerní jeepové safari v parku, šance na pozorování slonů, antilop,... Raní pěší safari nebo hliněná tradiční vesnice Mognori, která se po zničení slony přeorientovala na eco-turismus a kromě prohlídky vesnice nabízí i krátkou plavbu po řece. Cesta na jih, dle času ještě odpoledne nebo další den ráno návštěva mohutných vodopádů Kintampo, výživná sprchová masáž pod jejich proudy.

12. - 13. den: Cesta do Kumasi, zastávky v městě a okolí. Tradiční ašantské svatyně, centrum starého původního náboženství. Národní kulturní centrum, palác Manhyia. Asi nejhektičtější tržiště v Africe. Dopoledne dalšího dne příjezd k jezeru Bosumtwe, konečně čas na delší osvěžující relaxaci, bezpečná koupel v mírných a teplých jezerních vlnkách. Nádherný západ i východ slunce.

14. - 15. den: Elmina, první ze dvou ukázek nejzachovalejších pevností vybudovaných Evropany v západní Africe. Docestování k moři a první zakoušení parádních teplých vln Guinejského zálivu. Další den pro zájemce dlouhý celodenní výlet podél pobřeží na samý západ země a návštěva vesnice Nzulezo vystavěné na jezeře na dřevěných kůlech - ale alternativně pro cestováním již unavené jedince celý den relaxace u moře. 

16. - 17. den: Po posledním ranním vykoupání odjezd do Cape Coast. Prohlídka největšího pobřežního hradu, další pevnosti, kostely, poslední dokoupení suvenýrů. Přesun ucpanou metropolí na mezinárodní letiště do do Accry s dostatečnou časovou rezervou, odlet a po nutném mezipřistání návrat do Evropy a domů.

Cena zájezdu zahrnuje

Ubytování, veškerou společnou dopravu, všechny výlety dle programu, českého průvodce, místního průvodce tam, kde bude potřeba, veškerou organizaci akce, pojištění CK proti úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje

Vízum a náklady na jejich vyřízení (do Toga koupíme na hranici při vstupu do země, do Ghany vyřídíme v Praze), dále vstupy do památek a NP, poplatky za fotografování, stravu, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků. Bakšišné 30 EURo.

Letenky

Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 15 000 Kč. Více informací zde.

Víza

Víza nejsou zahrnuta v ceně zájezdu, do Ghany vyřídíme v Praze, do Toga se koupí až při vstupu do země. 

Pojištění stornopoplatků

Není v ceně zájezdu. Zájemcům zajistíme v ceně 4 % ceny zájezdu, podrobnosti zde.